Om oss

Norra Skåne Offset AB utgör en del i en grafisk koncern, där

Ljungbergs Tryckeri i Klippan AB, Klippans Bokbinderi AB och RST Klippan AB också ingår.

Bolagen tar hjälp av varandra och varje avdelning samarbetar för bolagens bästa.

I september 2016 förvärvades Norra Skåne Offset AB av Ljungbergs Tryckeri i Klippan AB. Affären var ett led i Skånska Dagbladets koncentration till sin kärnverksamhet, tidningsutgivning. Norra Skåne Offset var ett välskött företag med många nöjda kunder och duktiga medarbetare och det är i denna anda som Ljungbergs fortsätter att vårda dess varumärke. Denna typ av förvärv är en naturlig strukturaffär i den förändringsprocess som skett och sker inom tryckeribranschen. Affären stärker hela koncernens kapacitet och marknadsposition. Ljungbergs Tryckeri har mer än 110 år i branschen och den här affären har visat att koncernen tänker fortsätta vara en viktig spelare på den grafiska marknaden.


Eftersom vi samarbetar inom koncernen är prepressavdelningen numera gemensam för Norra Skåne Offset och Ljungbergs Tryckeri. Det innebär att alla prepressoperatörer hanterar både Norra Skånes och Ljungbergs jobb. Även ansvariga för projektledning och efterbearbetning hanterar gemensamt alla koncernens ordrar.