Kvalitet och miljö

Kvalitet- och miljötänkande finns med i alla våra processer från offertförfrågan till leverans.

Vår ambition är att vår verksamhet ska påverka miljön så lite som möjligt. I hela verksamheten arbetar vi enligt

miljö- och kvalitetsledningssystemen ISO14001/ISO9001, CGP, FSC, PEFC, Svanen och är certifierade via vårt systerföretag.

NYHET! VI KLIMATKOMPENSERAR ALLA FRAKTER INOM SVERIGE

En del av en trycksaks påverkan på miljön handlar om utsläpp av växthusgaser under transporten. När du väljer Norra Skåne Offset klimatkompenseras alla inrikes paket- och godssändningar från oss – utan att det kostar något extra för dig som kund (förutsatt att frakten går på Norra Skåne Offsets fraktavtal).


Så fungerar klimatkompensation

Klimatkompensation fungerar på så sätt att den som orsakar ett utsläpp betalar för att motsvarande mängd minskar någon annanstans. Exempelvis kan det vara genom att köpa utsläppsrätter eller investera i utbyggnad av förnybar energi.


Klimatkompensation blev etablerat när FN:s Kyotoprotokoll uppkom. Avtalet innehållet ett åtagande att minska sina koldioxidutsläpp genom att investera i diverse projekt som ett komplement. Målet är att skapa en klimatomställning, där de rika länderna är med och betalar för de fattigare ländernas omställning.

Vad går pengarna till?

Pengarna går till olika projekt inom Atmosfair som är en CDM-klassad aktör och ideell organisation. För att ett projekt ska CDM-klassas måste det bidra till minskade utsläpp som, utan investeringen, inte skulle ha genomförts.

Läs mer på Atmosfairs hemsida.

VÅRT MILJÖ- OCH KVALITETSARBETE

SVANEN

Genom att märka din vara eller tjänst med Svanen eller EU Ecolabel blir du en del i arbetet att skapa en bättre framtid. Svanens och EU Ecolabels varumärken symboliserar arbetet för en hållbar konsumtion som i sin tur bidrar till ett hållbart samhälle. Vi vet att sprängkraften i dessa varumärken kan stärka din marknadsföring.

FSC

Forest Stewardship Council® främjar ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt uthålligt bruk av världens skogar. Du kan stödja det arbetet på flera sätt. Ett sätt är att FSC-märka dina trycksaker. Grundprincipen i FSC:s märkningssystem är att de märkta produkterna ska innehålla papper som är producerat av trä från skog som brukats enligt FSC:s regler. Detta bidrar till utveckling av ett ansvarstagande skogsbruk i hela världen.

MILJÖLEDNING

Vi arbetar enligt ISO 14001:2015 som är ett standardiserat miljöledningssystem. Detta hjälper oss att upprätthålla ett strukturerat miljöarbete som handlar om att förebygga föroreningar, följa miljöförfattningar och att ständigt försöka minska användningen av miljöbelastande produkter. Vi får en bättre kontroll på råvaruförbrukningen, minskat spill och minskad energiförbrukning.

Klicka här för att ta del av vår verksamhetsmanual och läsa mer om vårt miljöledningssystem.

KVALITETSLEDNING

Vi arbetar enligt ISO 9001:2015 som är ett standardiserat kvalitetsledningssystem. Vi arbetar med ständiga förbättringar och med strukturerade rutiner och ansvarsbeskrivnignar för att göra alla steg i processen rätt. Kvalitetskontroller, kalibreringar och avvikelsehantering är viktiga delar i vårt kvalitetsarbete. På så sätt undviker vi fel i produktionsflödet och blir dessutom en lärande organisation. Klicka här för att ta del av vår verksamhetsmanual och läsa mer om vårt kvalitetsledningssystem.

PEFC

PEFC, som garanterar inför kunder och allmänhet att PEFC-certifierade skogar sköts enligt de krav som ställs för bärkraftigt, natuvårdsanpassat skogsbruk enligt officiella kriterier som har antagits inom det europeiska skogspolitiska samarbetet Forest Europe. Det innebär förvaltning och nyttjande av skog och skogsmark på ett sådant sätt, och i en sådan takt att dess biologiska mångfald, produktivitet, föryngringskapacitet, vitalitet och förmåga att både nu och i framtiden fylla viktiga ekologiska, ekonomiska och sociala funktioner på lokal, nationell och global nivå bevaras, utan att andra ekosystem skadas.

CGP, CERTIFIERAD GRAFISK PRODUKTION

CGP, Certifierad Grafisk Produktion baseras på den internationella tryckstandarden ISO 12647-2 samt flera andra kringliggande ISO-standarder. Genom att arbeta efter dessa standarder kan vi garantera en effektiv produktion samt ge samma fina tryckresultat till våra kunder, gång på gång.