Kvalitet och miljö

Kvalitet- och miljötänkande finns med i alla våra

processer från offertförfrågan till leverans


Kvalitetpolicy

Vår höga och jämna kvalitet garanteras genom att vi arbetar utifrån kvalitetssystem ISO 9001 som vi införde för över 15 år sedan. Vi ser kontinuerligt över rutiner, arbetsmetoder, organisation och flöden genom företaget. Resultatet har blivit hög kvalitet på våra produkter, effektivare styrning av produktionen och ökad leveranssäkerhet. 

Här finns vår verksamhetsmanual.


Miljöpolicy

Ambitionen är att vår verksamhet ska påverka miljön så lite som möjligt. Vi arbetar därför utifrån miljöledningssystemet ISO 14001. Detta gör att vi kan uppfylla våra kunders och myndigheternas krav på ständigt minskad miljöpåverkan. ISO 14001 påverkar inte bara våra produkter utan alla led i företaget.

Vi erbjuder även följande märkning/certifiering